Asbest

Asbest is 

een minerale vezel afkomstig uit gesteenten in de aardkorst. Aan deze herkomst heeft het materiaal zijn gunstige eigenschappen te danken waardoor het in talloze toepassingen gebruikt werd:

  • sterk
  • onbrandbaar
  • duurzaam
  • goedkoop
  • overvloedig aanwezig

Helaas is asbest ook een grondstof die schadelijk is voor de gezondheid. Nu de toepassingen waarin asbest is gebruikt verouderen en aan het einde van hun levensduur komen zullen de schadelijke asbestvezels weer vrij komen door verwering en bij demontage / sloop.

Sloopmelding

Voor het verwijderen van asbesthoudende materialen is ALTIJD een sloopmelding verplicht!!! Een sloopmelding doet men bij de gemeente waar het asbesthoudende materiaal verwijderd zal worden.

Altijd! dus ongeacht of u particulier of bedrijf bent of het meer of minder dan 35 m2 is, of het hechtgebonden of niet hecht gebonden materialen betreft.

Asbestinventarisaties

Zonder inventarisatierapport kunt u geen sloopmelding doen bij uw Gemeente.

Het inventarisatierapport is tevens de werkomschrijving voor de saneringsbedrijven en dus het document waarop u éénduidige offertes kunt aanvragen om een eerlijk prijsvergelijk te kunnen maken.

Het uitvoeren van asbestinventarisaties mag uitsluitend worden uitgevoerd door SC 540 gecertificeerde bedrijven.

Bouwkundetotaal is momenteel bezig met de SC-540 en S-560 certificering van de organisatie. In het voorjaar van 2017 starten wij met het leveren van asbestinventarisaties van het type A; B en 0.

Met ons inventarisatierapport kan uw project beginnen!