Projecten

Aquavista Amersfoort

Voor de vereniging van eigenaren onderzochten wij de onderhoudskosten van de houten gevelbekleding van de 3 appartementencomplexen. Vanuit de leden was de vraag gekomen of het niet verstandiger was deze te vervangen door kunststof panelen omdat daarmee veel kosten bespaard konden worden en dus de maandelijkse bijdragen omlaag zouden kunnen.

Uit ons onderzoek bleek dat het schilderwerk een behoorlijke kostenpost was. Maar onder andere door de goede kwaliteit van het houtwerk en de detaillering waren de geprognotiseerde kosten over de komende 25 jaar lager dan de kosten voor het vervangen door kunststof. Vervangen door kunststof ja, maar nu nog even niet was het advies.

Een mooi voorbeeld waarbij een extern adviseur als neutrale tussenpersoon het VvE bestuur en de leden kan ondersteunen in het maken van

Gelijktijdig zijn nog enkele bouwfouten en lekkageproblemen bekeken en is advies uitgebracht. Het bestuur van de VvE heeft de afhandeling daarvan zelf verzorgd.

VvE Haeswijk Oegstgeest

Voor de vereniging van eigenaren onderzochten wij de meerjaren onderhoudsbegroting in verband met de toenemende onderhoudsvraag van het gebouw en de afname van de onderhoudsreserves.

Na inspectie van het gebouw en analyse van de meerjaren onderhoudsbegroting is geadviseerd diverse onderhoudswerkzaamheden te bundelen tot één groot onderhoudsproject.

Na 3 jaar spaarzaam onderhoud en voorbereiding is in 2012 gestart met groot onderhoud dat in 2013 is afgerond. Daarbij zijn de balkonhekwerken geheel vervangen, het schilderwerk van alle houten geveldelen en betonelementen is uitgevoerd, de balkonvloeren zijn van een nieuwe waterdichte laag en afwatering voorzien, een noodverlichtingsinstallatie is aangebracht en de entree is geautomatiseerd.

Ook bij dit project kwamen bouwfouten van eerder uitgevoerd onderhoud naar voren en werden verholpen. Het gebouw heeft door de ingreep een nieuwe uitstraling gekregen en de komende jaren kan de aandacht worden verlegd naar energiebesparende maatregelen. .